Keräämme palautetta toiminnastamme myös erillisellä palautekyselyllä. Tarkastelemme saatua palautetta vuosittain ja kehitämme toimintaamme tulosten perusteella. Kyselyn täyttämiseen menee noin 3 minuuttia. Klikkaa linkkiä ja anna mielipiteesi!

 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.