Auringonlasku mökillä

Metsomäen Kodit tarjoaa koulutus- ja ohjauspalveluja terveydenhuollon ammattilaisille

Tarjoamme koulutuspalveluja monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Henkilöstöllämme on pitkä kokemus koulutustehtävistä. 

AVEKKI-I koulutus ja toimintatapamalli aggressiivisen ja haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

AVEKKI-I Koulutus on Savonia AMK:n hallinnoima koulutus, joka soveltuu erinomaisesti sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville, mutta myös palvelu-, koulutus- ja turvallisuusaloilla toimiville. Koulutuksen tavoitteena on taata eri ammatissa työskenteleville riittävät tiedot ja taidot väkivaltaisen potilaan/asiakkaan ammatilliseen ja turvalliseen kohtaamiseen.

AVEKKI-mallin lähtökohtia:

Päihdetyön räätälöidyt työyhteisökoulutukset

Metsomäen Kodit tarjoaa myös kohderyhmän tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia toimintaansa kehittäville työyhteisöille.

Aihealueita mm.

Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista oman työn arviointia ja uudistamista, työn ja toimintatapojen tarkastelua sekä ulkopuolista näkökulmaa. Se on eettisiin periaatteisiin perustavaa toimintaa (lojaalisuus, luottamus, sopimuksen noudattaminen). Työnohjaus on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista sekä mahdollisuus käydä läpi vaikeita työtilanteita ja purkaa mieltä askarruttavia asioita.

Työnohjaus on tarkoitettu erityisesti mielenterveys- ja päihdetyössä toimiville työyhteisöille, joille
se on lakisääteinen velvollisuus. Työnohjauksen avulla työyhteisö ylläpitää ammatillista työotetta
ja kehittää työn sisältöjä sekä luo työhyvinvointia.

Ota yhteyttä

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.