Kuntouttavaa, yhteisöllistä ja tuettua asumista

Me Metsomäen Kodeilla ajattelemme, että kaikkia voidaan tukea haasteellisessa
elämäntilanteessa. Meille kuntoutuvat henkilöt ovat aktiivisia oman elämänsä asiantuntijoita, joilla
itsellään on viime kädessä vastuu muutoksen tekemisestä. Yhteisöllisyys on toimintamme
ydinarvoja. Se linkittyy vahvasti vastuuseen omasta elämästä ja ympärillä elävistä ihmisistä. Meillä
asukkaat ja työntekijät ovat samaa yhteisöä, joka yhdessä päättää asioistaan.

Toiminta

Tuki

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.