Palveluvalikoima Metsomäki

26 palveluasumisen paikkaa (12h) mielenterveys- ja päihdekuntoutujille


Tukiasuntoharjoittelu

Tukiasuminen

Kuntouttavat intervallijaksot toipumisen tukena

Lääkehoito ja sen toteuttaminen

Nuorille aikuisille suunnatut palvelut

Puhelintuki

Päiväkäynnit

Toimintaterapiapalvelut

GreenCare-menetelmä

Harrastus-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta

Neuropsykiatrinen valmennus

Yksikön viranomaishyväksynnät

Julkiset asiakirjat

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.