Palveluvalikoima Metsoranta

23 yhteisöllisen palveluasumisen (12 h) paikkaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

 

Kuntouttava palveluasuminen

Lääkehoitopalvelu

Ruokailuun/ateriointiin liittyvät palvelut

Päiväkeskus ja ryhmämuotoinen toiminta

Viranomaisasioissa avustaminen

Kuntouttavat intervallijaksot toipumisen tukena

Tukiasuminen

Julkiset asiakirjat

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.