Auringonlasku mökillä

Metsomäessä on vuoden 2022 ajan toimintakyvynarviointi -hanke. Hanketta luotsaa toimintaterapeutti ja hanketyöntekijä Sanna Lähdekorpi. Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimintakyvynarvioinnista selkeä ja toimiva palvelupaketti asiakkaan kokonaistilanteen arvioimisen tueksi.

“Parasta arviointiprosessissa on mielestäni moniammatillinen yhteistyö. Se mahdollistaa asiakkaan edun kannalta hienon kokonaisuuden, jossa hänen tilannettaan voidaan arvioida samanaikaisesti hänen oman näkökulmansa lisäksi useista eri ammatillisista näkökulmista. Useamman viikon mittainen arviointijakso tarjoaa hyvän, luotettavan ja ympärivuorokautisen pohjan arvioinnille”, kertoo Lähdekorpi.

Asiakkaan tilanteen arviointia pyritään myös tekemään hänen kotiympäristössään, luonnollisesti asiakkaan suostumuksen mukaan. Yhteistyön merkitys korostuu myös asiakkaan kanssa, kuten hänen mahdollisten läheistensä kanssa.

Toimintaterapeutin työpäivät koostuvat pääsääntöisesti arviointityöstä, eli hän tutustuu asiakkaan arkeen ja hänen elämänhistoriaansa, valitsee asiakkaan tilanteeseen sopivat arviointivälineet ja mittarit sekä havainnoi asiakkaan toimintaa erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi kauppa-asioinnit, siivous, yhteiset tapahtumat muiden asukkaiden kanssa yms.  ”Tarkoituksena on saavuttaa mahdollisimman selkeä ja todenmukainen käsitys asiakkaan vahvuuksista ja arjen haasteista. Tämän käsityksen pohjalta voidaan sitten suunnitella asiakkaan kanssa jatkokuntoutusta ja hänelle mielekkäitä kuntoutustavoitteita”.

Hankkeen aluksi on luotu lausuntopohjamalli, joka lähteekin pian koekäyttöön ja arvioitavaksi palvelunostajalle. Hanke toteutetaan normaalina hankeprosessina, jossa mallia arvioidaan ja muokataan tarkoituksenmukaisesti matkan varrella. Arviointiin osallistuvat Metsomäen työryhmän lisäksi asiakkaat ja heidän läheisensä, palvelunostajat sekä Metsomäen kodit Oy:stä koostettu työryhmä, jossa ovat mukana niin Metsorannan kuin Vehkoonrannan edustajat. Tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa olisi toimiva palvelumalli toimintakyvyn arvioinnista kaikkiin yksiköihin.

Hanke on toteutettu EU-rahoituksella.

Ota yhteyttä

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.