Psykiatrin palvelut

Metsomäen Kodit haluaa tarjota asiakkailleen laadukasta ja kattavaa palvelua. Siksi monista muista asumispalveluyksiköistä poiketen, asiakkaidemme tukena on myös oma psykiatri. Psykiatri on noin kerran kuukaudessa paikalla kussakin yksikössä. Lisäksi hänelle on puhelinaikoja kerran viikossa. Psykiatri toimii työntekijöidemme tukena konsultoimalla akuuteissa tilanteissa. Hän myös ohjaa lääkehoitoa.

TUETAR®

Käytämme yksiköissämme kehittämäämme TUETAR®-mittaria, jonka avulla kuntoutuja ja hoitotyöntekijä voivat yhdessä mitata kuntoutumisen vaikuttavuutta. TUETAR® on tarkoitettu arjen toimintakyvyn arviointiin ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan. TUETAR® on kuntoutujalle itsearvioinnin väline, motivoija ja ajatusten selkeyttäjä. Se kattaa elämän osa-alueet laajasti. Visuaalisten raporttien avulla oma edistyminen tulee konkreettisesti näkyväksi vahvistaen kuntoutujan omia voimavaroja. Lisätietoja: www.tuetar.fi

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kaikkien Metsomäen Kotien asumisyksiköiden asukkaiden saatavilla. Vehkoon Asunnoilla on Alueviraston myöntämä lupa ja on KELA:n hyväksymä palvelun tuottaja lääkinnälliseen kuntoutukseen.  Yhteystiedot: 050 4080377 / toimintaterapia@kuntoutumaan.fi

Jalkahoitopalvelu

Jalkojenhoitoa on saatavissa, niin kotona kuin hoitolatiloissa Multialla. Tuotteita löytyy perusjalkahoidosta vyöhyketerapeuttiseen jalkahierontaan. Palvelun tuottamisesta vastaa jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja. Yhteystiedot:  050 3011298 / jalkahoito@kuntoutumaan.fi

Green Care

Meille Metsomäen Kodeilla luonto on jokapäiväinen voimavara. Green Care on luontoon liittyvää, ihmisen hyvinvointia tukevaa toimintaa. Käymme marjastamassa ja sienestämässä, teemme puutarhatyöitä yhdessä ja käymme erilaisilla luontoretkillä. Lisätietoja: www.gcfinland.fi

Teknologiasta tukea kuntoutumiseen

Teknologian hyödyntäminen palvelujen tuottamisessa on yksi yhtiömme strategisista tavoitteista tuleville vuosille. Tulemme lisäämään teknologian käyttöä kaikissa asumisyksiköissämme asteittain. Teknologiaratkaisujen avulla voimme lisätä asukkaidemme ja henkilöstömme turvallisuutta ja hyvinvointia.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.