Auringonlasku mökillä

Asukkaiden kuntoutumisen tarpeet ohjaavat henkilöstön kouluttautumista

Metsomäen Kodit kannustaa henkilöstöään syventämään ammattiosaamistaan säännöllisellä kouluttautumisella. Näin varmistetaan osaltaan asukkaan kuntoutumiseen tähtäävän työn laatu. Mahdollisuus kouluttautumiseen lisää tutkitusti myös henkilöstön työhyvinvointia ja näkyy siten pitkäaikaisina työsuhteina, joka on kuntoutujien kannalta aina toivottavaa. 

Metsomäen Kotien toimitusjohtaja Piia Virtanen ja kehittämispäällikkö Ritva Leijala kertovat, että jokaisen työntekijän kanssa tehdään lakisääteinen, yksilöllinen koulutussuunnitelma, jonka perustana on ensisijaisesti asukkaiden kuntoutumisen tarpeisiin vastaaminen. 

– Henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua laajempaan, tutkintopohjaiseen koulutukseen, esimerkiksi opiskella työn ohella lähihoitajasta sairaanhoitajaksi. Vaihtoehtoisesti voi laajentaa tai syventää omaa ammattiosaamistaan osallistumalla lyhyempiin täsmäkoulutuksiin, Virtanen kertoo. 

Koulutusmyönteisyys viestii tekemisen meininkiä

Metsomäen Kodit järjestää koko henkilöstön koulutusiltapäiviä 9 kertaa vuodessa. Ne rakennetaan yksiköiden ajankohtaisten teemojen ja kehittämistarpeiden pohjalta. Esimerkiksi lainsäädännön muutokset koskevat kaikkia ja on tärkeää, että koko henkilöstön tiedot ovat ajan tasalla niihin liittyen.

– Haluamme olla koulutusmyönteinen työyhteisö ja viestiä sillä jatkuvaa halua pysyä ajan hermolla ja parantaa toimintaamme. Toivomme, että meille hakeutuu myös töihin henkilöitä, joille oman ammattiosaamisen kehittäminen on tärkeää, Leijala sanoo.

Henkilöstömme on viime aikoina osallistunut tai osallistuu parhaillaan seuraaviin koulutuksiin:   

Metsomäen Kodeilla suositaan myös oppisopimusopiskelua ja työssäoppimispaikkojen tarjoamista alan opiskelijoille. Virtanen ja Leijala ovat molemmat koulutukseltaan myös ammatillisia opettajia, joten esimerkiksi oppisopimusten suunnittelu onnistuu heiltä luontevasti.

– Tälläkin hetkellä työntekijöitämme on valmistumassa lähihoitajaksi tai syventämässä osaamistaan toiseen lähihoitajan erikoistumisalaan. Työssäoppimispaikkojen tarjoamisesta hyötyvät molemmat osapuolet: opiskelija saa arvokasta käytännön kokemusta ja me saamme tuoretta tietoa ja näkemyksiä opiskelijoilta, Leijala kertoo.

Työnohjaus on tärkeää mielenterveys- ja päihdetyössä 

Työnohjaus on todella tärkeää heille, jotta tekevät henkisesti kuormittavaa mielenterveys- ja päihdetyötä. Metsomäen Kotien henkilöstöllä on mahdollisuus saada työssä jaksamista tukevaa työnohjausta ryhmissä ja tarvittaessa myös yksilöinä. 

Virtanen ja Leijala ovat molemmat koulutettuja työnohjaajia ja Metsomäen Kodit tarjoaakin työnohjausta palveluna talon ulkopuolelle. Työnohjausta tarjotaan erilaisille sote-alan työyhteisöille, esimiehille ja johtajille. Työnohjaus onnistuu joko etäyhteyksillä tai lähitapaamisissa. 

Räätälöidyt koulutuspalvelut mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalueesta

Metsomäen Kodit tarjoaa koulutusta ja luentoja mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalueesta myös talon ulkopuolelle. 

Lue lisää koulutustarjonnastamme

 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.