Blogi: Ajatuksia koulutuspäivien merkityksestä

Metsomäen Kotien kehittämispäällikkö Ritva Leijala pohtii uudessa blogisarjassa yksiköiden koulutuspäivien merkitystä.

Olen ollut kohta kaksi vuotta Metsomäen Kodeilla kehittämispäällikkönä. Tänä aikana olen useasti hämmentyneenä todennut, miten hienoa on, että työyhteisöille on järjestetty sisäisiä koulutuspäiviä vuoden aikana jopa 8–9 kertaa! Määrä on minun työelämäkokemukseen viitaten suorastaan mittava!

Koulutuspäivät ovat pääsääntöisesti aina iltapäivisin noin 4 tuntia kerrallaanja sellaisella rytmillä, että ollaan joka toinen kerta kaikki kolme yksikköä yhdessä (Metsomäki, Metsoranta ja Vehkoonranta) ja joka toinen kerta “Metsot” ovat yhdessä ja Vehkoonranta on omillaan. Yhdessä ja erillään olo mahdollistavat niin yksikkökohtaisten asioiden läpikäyntiä kuin yhteisiä linjauksia, oppimista sekä yksikköjen välistä tutustumista.

Koulutuspäivän nimi ei ehkä ole näille kohtaamisille “oikea”, sillä näiden sisällä tapahtuu niin paljon muutakin kuin uuden opettamista ja -oppimista. Silti se kuvaa parhaiten sitä, mitä näillä päivillä myös tavoitellaan, kuten yhdessä oivaltamista. Ihminenhän on siitä merkillinen tapaus, että tarvitsee toista ymmärtääkseen erilaisia asioita, ilmiöitä ja ennen kaikkea itseään; miksi toimin niin kuin toimin. Näissä tapaamisissa työskennellään yhteisten asioiden äärellä, ollaan pareittain, ryhmissä ja yhdessä. Keskustellaan, peilataan, ollaan eri mieltä ja tuumaillaan. Syntyy paljon enemmän kuin yksin omien ajatusten kanssa toimiessa. Ja lisäksi koulutuspäivien yksi suurimmista anneista on se, että on kerrankin aikaa jutella ja pohtia niin oman työyksikön työkavereiden kanssa kuin muidenkin. Tullaan tutummaksi, kuullaan miten toiset tekevät ja ajattelevat, ymmärretään enemmän toisiamme ja ollaan toisiamme varten. Ja lopulta tämä kaikki saantipuoli siirtyy osaksi osaamistamme ja asiakkaidemme käyttöön.

Minusta on upeaa, että tässä organisaatiossa ymmärretään panostaa työntekijöihin tällä tavoin, sillä resurssikustannuksiltaan tämä on iso panostus! Jokainen työntekijä kuitenkin itse lopulta määrittää, mitä näiltä päiviltä saa ja mitä näille päiville antaa. Koulutuspäivien vastuullisena vetäjänä olen nähnyt innostusta, energiaa ja iloa näillä päivillä!

Ritva Leijala
Kehittämispäällikkö
Metsomäen Kodit Oy

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.