Green Care voimaannuttaa ja vahvistaa asukkaiden toimintakykyä

Green Care tarkoittaa ammatillista ja tavoitteellista toimintaa, jossa yhdistyvät jollain tavalla luonto,
puutarhanhoito, eläinten hoivaaminen sekä yhteisöllisyys. Vapaasti suomennettuna voidaan puhua
vihreästä hoivasta. Sen tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin edistäminen ja elämänlaadun parantaminen.
Metsomäen Kodeilla Green Care -toiminta punotaan osaksi henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa
tukemaan kuntoutumista. Kaikissa kolmessa yksikössä panostetaan yhä enemmän
luontoavusteisen toiminnan tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen.

Toiminnan monet muodot

Tämän vuoden aikana Metsomäen Kodeilla on laadittu kaikkien yksiköiden yhteinen Green Care –
toimintasuunnitelma. Pihamailla on istutettu kukkia, hoidettu hyötypuutarhaa, toteutettu luontoretkiä sekä
kotieläinpihalla vierailuja.

– Se että omalla tekemisellä saa jotain merkityksellistä aikaiseksi, on voimaannuttavaa asukkaillemme.
Olemme perustaneet tänne Metsomäen Palvelukotiin mm. luontovalokuvausryhmän. Asukkaiden
kuvaamista luontokuvista kootaan yhdessä ohjaajan tuella kuukausittain vaihtuva valokuvanäyttely.
Luonnossa liikkuminen ja valokuvaaminen herättelee aisteja, opettaa katsomaan ympäristöä ja olemaan
hetkessä, kertoo toimintaterapeutti Niina Viirre.

Metsomäen Kotien käytössä oleva kesämökki on mieluisa retkipaikka asukkaille. Siellä asukkaat voivat kalastaa, ja
puuhastella arkiaskareiden parissa kukin omaan tahtiinsa. Toiminnan päätavoitteena on asukkaiden
kuntoutumisen edistäminen. Asukkaiden aktivointi kokemuksellisuuden ja toiminnallisen minän kautta
edistää myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Hyvät kokemukset rohkaisevat

Metsomäen kotien asukkaat ovat osallistuneet innokkaasti luontoavusteiseen toimintaan. Monille eläinten
hoivaaminen ja luonnossa liikkuminen antavat tärkeitä onnistumisen kokemuksia.
Green Care -toiminnan on havaittu nopeuttavan psyykkistä kuntoutumista, virkistävän asukkaita ja
vahvistavan vuorovaikutustaitoja sekä yhteisöllisyyttä.

– Green Care -toiminta, esimerkiksi säännölliset maatilavierailut, vaikuttaa parhaimmillaan niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin toimintakykyyn, Vehkoon Asuntojen toimintaterapeutti Sari Selänpää kertoo.

Suunnitelmallisuudella tavoitteisiin

Metsomäen Kodeilla useat työntekijät ovat kouluttautuneet Green Care -ohjaajiksi tuoden yksikköihinsä
uusinta tietoa, jota on hyödynnetty toimintasuunnitelmissa. Yhteiseen käyttöön laaditun Green Care –
oppaan tavoitteena on juurruttaa toiminta osaksi arjen työtä.

Luontoavusteiseen toimintaan on sitouduttu vahvasti. Jokaisesta kolmesta yksiköstä on valittu työntekijöitä
mukaan työryhmään, jossa suunnitellaan ja organisoidaan yhteistä toimintaa koko vuodelle. Henkilökunnan
tehtävänä on myös innostaa ja motivoida asukkaat mukaan yhteiseen toimintaan. Green Care on yksi keino virkistää, voimaannuttaa ja aktivoida asukkaita kuntoututumaan kohti itsenäisempää elämänvaihetta. Tavoitteena on, että jokainen asukas saisi onnistumisen kokemuksia ja
elämän eväitä omaan arkeensa.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.