Henkilökunnan monipuolinen koulutus takaa laadukkaan kuntoutuksen asukkaille

Vehkoonranta on koulutusmyönteinen työyhteisö. Tämä tarkoittaa myös henkilökunnan omaa motivaatiota kehittää ammattitaitoaan monella tavalla tai hankkia ammatillinen peruskoulutus työn ohella (esim. lähihoitajantutkinto). Koulutusosaaminen siirtyy suoraan asukkaiden hyväksi, kun erilaisiin kuntoutustarpeisiin pystytään vastaamaan monipuolisesti. Tässä ajankohtaisosiossa työntekijät kertovat itse millä kaikilla tavoilla uskovat koulutuksen hyödyntävän sekä asukkaita ja myös koko työyhteisöä!

 Ohjaaja E./Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus (nepsy-koulutus)

Koulutus tukee valmiuksia kohdata työssä henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, autismikirjon häiriöt, Tourette, kielellisiä erityisvaikeuksia tai aistitiedon käsittelyn vaikeuksia. Nepsy-valmentajana pystyn antamaan työyhteisölleni ja asukkailleni tietoa siitä, mitä kehityksellisillä ja muilla neuropsykiatrisilla vaikeuksilla tarkoitetaan, kuinka ne ilmenevät, kuinka niitä hoidetaan ja kuntoutetaan. Koulutuksen myötä saan myös valmiuksia tukea ja perustella tukemisen merkitystä myös asukkaiden lähiyhteisöön sekä kuntoutujien perheille.

Keskeinen tavoite minulle valmentajana on kyetä ohjaamaan, tukemaan ja kehittämään asiakkaan arjen elämänhallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Nepsy-valmennus on myös asiakkaan itsetunnon tukemista sekä itsetietoisuuden lisäämistä, jonka avulla asiakas tunnistaa tunteitaan ja niiden hallintaa. Tärkeää on myös tukea asiakkaan motivaation herättämistä elämänhallintataidoissa. Lähtökohtana valmennuksessa on kuntoutujan omien vahvuuksien löytäminen, voimavarojen tiedostaminen sekä niiden käyttöönotto ja kehittäminen.

Toivon valmennuskoulutuksen antavan minulle myös valmiuksia arvioida omaa ammatillista toimintaani ja kykyä kehittymään ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana ammatillisesti sekä eettisesti.

Ohjaaja S./Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena

Koulutus antaa mahdollisuuden syventää ja päivittämään ammatillista osaamistani. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Kehittämistehtäväksi olen valinnut eläinavusteisen toiminnan kuntoutusmenetelmänä. Vehkoossa on jo pari ”eläinterapeuttikissaa” Valo ja Nöpö. Kissojen lisäksi suunnitteilla on hevosten vierailupäivä Vehkooseen, jolloin asukkaat pääsevät rapsuttelemaan hevosia ja kärryajelulle. Kehittämistyön tavoitteena lisätä säännöllisesti erilaisten eläinten kanssa toteutettavaa kuntoutusta mm. vierailemalla kotieläinpihalla ja järjestämällä eläinvierailijoiden käyntejä. Kehittämistehtäväni vahvistaa myös työyhteisön ymmärrystä eläinavusteisen kuntoutusmenetelmän toimivuudesta osana asukkaiden kuntoutusta.

Ohjaaja M./lähihoitajakoulutus oppisopimuskoulutuksena

Tavoitteena oppia koulutuksen myötä myös lääkkeettömiä hoitovaihtoehtoja ja tämän tueksi luoda erilaisia työkaluja keskustelujen lisäksi. Lääkkeetön hoitovaihto sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa asukkailla on ahdistusta tai itsetuhoisia ajatuksia. Suunnitelmissa on kehittää ”työkalulaatikko”, jossa on erilaisia virikkeitä, joilla asiakas voisi tarvittavan lääkkeen sijasta koittaa ensin siirtää ajatuksiaan muuhun toimintaan.

Esimerkiksi itsetuhoinen hetki voi kestää muutamasta sekunnista useampaan tuntiin, mutta sen voima on valtava. Ajatusten siirtäminen voi auttaa sillä hetkellä, kun psyykkinen tuska tulee liian voimakkaaksi kestää. Kun pääsee pahimman hetken yli, tietoisuus paranee ja asiakas pystyy hallitsemaan ajatuksiaan paremmin.

Työkalulaatikko voidaan koota mielikuvitusta ja luovuutta käyttäen hyvinkin monipuolisesti, jolloin se tukee erilaisia tarpeita ja mieltymyksiä. Vehkoon työkalulaatikkoon on tulossa esimerkiksi pulmapelejä, teetä, kuplamuovia, kuminauhoja, suussa poksahtelevia karkkeja, tulisia karamelleja, värityskirja jne. Työkalulaatikon suunnitteluun ja kehittämiseen voivat osallistua työyhteisön lisäksi myös asukkaat.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.