Auringonlasku mökillä

KELA:n hyväksyntä päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi

Vehkoonranta Oy:n yksikkö Vehkoon Asunnot on hyväksytty KELA:n kuntoutusrahaan oikeuttavaksi päihdehuollon kuntoutuslaitokseksi ympärivuorokautisen laitoshoidon osalta. Lupa pitää sisällään 7 asiakaspaikkaa ja se on saatu kesäkuussa 2019.  Vehkoonranta Oy on Metsomäen Kodit Oy:n yhteistyöyritys.

KELA:n hyväksymiä päihdehuollon kuntoutuslaitoksia on koko maassa muutama kymmen, mutta Keski-Suomen alueella Vehkoon Asunnot on uusi tulokas, jolla on kuitenkin kolmen vuosikymmenen kokemus päihdetyöstä. Kriteerien mukaan luvan saaneen yksikön toiminnan tulee perustua erityisasiantuntemukseen ja sen tulee tähdätä kuntoutujan työelämäkyvyn palauttamiseen. Luvan edellytyksenä on laadukas ja tavoitteelliseen suunnitelmaan perustuva toiminta.

─ Meille luvan hakeminen oli luontevaa, sillä olemme jo vuosien ajan toimineet sen edellyttämällä tavalla. Haluamme olla kehittämässä tuloksellista ja mitattavaa kuntoutuspalvelua, jossa on selkeät ja konkreettiset tavoitteet, yksikön johtaja Ritva Peräaho Vehkoon Asunnoilta kertoo.

Vehkoon Asuntojen intensiivisen päihdekuntoutusjakson sisältö pohjautuu yksikössä kehitettyyn 12-viikkoiseen Päihdy Elämästä- ohjelmaan. Apuna käytetään myös yksikössä kehitettyä TueTar-mittaristoa, jossa asiakas arvioi itse ja yhdessä hoitohenkilön kanssa eri elämän osa-alueita ja asettaa niitä koskevia tavoitteita.

Neljän viikon kuntoutusjakso etenee henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaan ja pitää sisällään omaohjaajakeskusteluja, pienryhmätyöskentelyä sekä henkilökohtaisia tehtäviä. Kuntoutujan käytössä on tarvittaessa myös lääkäri. Kuntoutusjakson aikana asiakkaan kanssa suunnitellaan yksilöllinen jälkihoidon palvelukokonaisuus yhteistyössä hänen oman verkostonsa kanssa.

Lisätiedot:

Vehkoonranta Oy / Metsomäen Kodit Oy
Piia Virtanen, toimitusjohtaja
Puh: 040 754 5401
piia.virtanen@vehkoo.fi

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.