Auringonlasku mökillä

Laatutyö on koko henkilöstön yhteinen asia

Vehkoonranta Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmään asumispalvelun ja tukiasumisen osalta. Laatujärjestelmä ei ole vain kasa paperia toimiston mapissa, vaan arjen toimintaprosesseja, jotka takaavat kaikille asiakkaille tasavertaisen kohtaamisen ja palvelukokemuksen. Kolmeksi vuodeksi kerrallaan myönnettävään laatusertifikaattiin liittyvät kahdesti vuodessa tehtävät sisäiset auditoinnit sekä vuosittaiset ulkopuolisen asiantuntijan tekemät auditoinnit. Nykyinen sertifikaatti on voimassa vuoteen 2021 saakka.

Vehkoossa laatutyötä tehdään koko henkilöstön voimin ja myös asiakaspalautteisiin peilaten.

─ Koemme, että kun koko henkilöstö on mukana kehittämässä toimintatapoja, erillistä laatutyön jalkautusta ei tarvita, vaan prosessit tulevat luontevasti osaksi arkea, Ritva Peräaho sanoo.

Sisäisessä auditoinnissa käydään kaikki asumisen prosessit läpi: asukastyö, palautejärjestelmä, henkilökunta jne. Sisäisiä auditointeja tekevät henkilöt, jotka ovat oman talon väkeä, mutta sopivasti ulkopuolella jokapäiväisestä arjesta, jolloin he huomaavat helpommin toiminnan kehittämiskohteita.

Työkalu jatkuvaan toiminnan kehittämiseen

Laatutyö on Peräahon mukaan tuonut vehkoolaisten työhön järjestelmällisyyttä ja selkeyttä. Ulkopuolisesti arvioitu kehittämistyö asettaa toiminnan hyvällä tavalla suurennuslasin alle ja auditoijien huomiot ja korjauspyynnöt otetaan ilolla vastaan.

─ Auditoinnissa saadun palautteen mukaan meidän vahvuuksia ovat henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja ammatillisen erityisosaamisen tehokas hyödyntäminen koko yhteisön hyväksi. Lisäksi asukkaiden aktiivinen osallistuminen päivittäiseen toimintaan ja henkilöstön hyvä perehdyttäminen on pantu positiivisesti merkille.

Laatupoikkeamia tulee varmasti kaikille välillä eteen, mutta auditointiraportissa tuotiin esiin, että Vehkoossa niihin puututaan ripeästi ja korjausliikkeitä tehdään oma-aloitteisesti.

─ Laatutyö on jatkuvaa ja sen myötä toiminta kehittyy koko ajan – valmiiksi ei tulla varmasti koskaan, koska asiat on aina mahdollista tehdä paremmin. Auditointi auttaa meitä huomaamaan kehittämiskohteita ja tarttumaan niihin. Nyt esimerkiksi olemme laatineet asiakasturvallisuussuunnitelman, jota aiemmin ei ollut olemassa kirjattuna dokumenttina, Peräaho kertoo.

Metsomäen Kotien muissa yksiköissä laatutyöskentely on tavoitteena aloittaa vuoden 2020 aikana.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.