MBB-menetelmästä hyötyä päihde- ja riippuvuushoitoon

MBB on lyhenne sanoista Mind-Body Bridging. Menetelmän avulla opetellaan tunnistamaan ja rauhoittamaan yliaktiivista identiteettisysteemiä kehon ja mielen tuntemusten avulla. Menetelmän avulla opitaan huomaamaan omia toimintamalleja ja purkamaan niitä, jotta päästään takaisin omaan luonnollisen toiminnan tilaan.

Vehkoonrannan vastaava ohjaaja ja sosionomi (AMK) Sanna Pahkala kouluttautui MBB-terapeutiksi saadakseen lisää työkaluja päihde- ja riippuvuustyöskentelyyn. Sanna käyttää menetelmää asukkaiden kuntouttamisessa. Lisäksi Sanna jatkaa tällä hetkellä opintoja neljän viikon MBB-menetelmän syventävän päihdehoito-ohjelman merkeissä (Recovery Resilience Program). Tässä tarkoituksena on oppia kuntoutumisen kannalta tärkeitä resilienssitaitoja ja auttaa asukkaita löytämään näitä taitoja.

MBB-terapiakoulutus hyödyttää myös koko työyhteisöä, kun Sanna jakaa osaamisen pääkohtia ohjaajille ja ymmärrystä sen merkityksestä. Näin Vehkoonrannan asiakkaiden kuntouttamisen tukena on uusi menetelmä päihde- ja erilaisissa riippuvuusoireiden hoitamisessa.

MBB on uudenlainen viitekehys  itseymmärryksen ja levollisen läsnäolon lisäämiseen, oman stressitilan tunnistamiseen ja säätelyyn sekä sisäsyntyisen resilienssin vahvistamiseen. (Suomen Mind-Body Bridging Ry)

Päihde- ja riippuvuustyö on paljon keskustelua, niin motivoivaa kuin asioita realisoivaa keskustelua. MBB-menetelmässä kiinnostavaa on, että siitä saa käyttöön osallistavan menetelmän. Menetelmän avulla voi auttaa asukasta huomaamaan tarpeensa ja sen, miten kukin voi oppia itsestään lisää ja oppia tekemään toisin kuin on tottunut. Riippuvuuden hoidossa kyse on usein auttaa asiakasta löytämään muita toimintamalleja päihteidenkäytön tilalle. Harjoitusten avulla menetelmästä kasvaa oikeastaan viitekehys, minkä lävitse voi oppia asioita ajattelemaan.

MBB on osoittautunut tehokkaaksi interventioksi monenlaisten oireiden hoidossa. Sitä käytetäänkin ikään kuin apuohjelmana hoidoissa, joissa autetaan ihmisiä toipumaan esim. stressi- ja ahdistusperäisistä oireista, addiktioista, post-traumaattisesta oireyhtymästä (PTSD), univaikeuksista ja vaikeudesta tunteiden säätelyssä (esim. lähisuhdeväkivalta).

MBB on myös turvallinen itsehoitomenetelmänä. Sanna Pahkala onkin ottanut menetelmän haltuun myös itselleen, mikä auttaa oman stressitilan säätelyssä niin työ- kuin vapaa-ajalla. Tämä auttaa Sannaa kehittymään terapeuttina ja lisää ymmärrystä sen hyödystä. Kun terapeutti saa itse voimavaroja MBB:stä, sen kautta on helppo luottaa menetelmään myös työssään asukkaiden kanssa.

MBB-terapiamenetelmästä saa lisää tietoa yhdistyksen sivuilta: https://www.mbbfinland.fi/

Vehkoonrannassa toteutettavasta MBB-terapiasta voi kysyä Sanna Pahkalalta p. 0401505818 tai etunimi.sukunimi@kuntoutumaan.fi

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.