Metsorantaa luotsaava Leena Sillanpää on todellinen sote-alan moniosaaja

Metsorannan asumisyksikkö sai tammikuussa uuden luotsin, monipuolisen kokemuksen omaavan Leena Sillanpään. Yksikön vetäjänä hän toimii lähiesimiehenä ja vastaa muun muassa lääkehoidosta. Ensimmäiset työviikot ovat täyttyneet työkavereihin, asukkaisiin ja talon tapoihin tutustumisesta.

– On ollut helppo aloittaa, kun vastaanotto on ollut niin kiva ja työkaverit ovat perehdyttäneet minua talon tavoille. Odotan, että pääsemme toden teolla yhdessä kehittämään Metsorannan toimintaa ja miettimään toimivimpia ratkaisuja. 

Monipuolinen kokemus on kirkastanut itselle tärkeimmän

Ennen sosiaali- ja terveysalan uraa Leena ehti työskennellä 10 vuotta sukumaatilallaan, mutta allergia pakotti alan vaihtoon ja uudelleen kouluttautumiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla hän on kouluttautunut psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi ja työnohjaajaksi. Viimeisimpänä opintoina käynnistyivät lähiesimiesopinnot, jotka antavat yksikön johtajan rooliin hyvin tukea. 

Uransa aikana Leena on ehtinyt työskennellä lähes kaiken ikäisten ihmisten kanssa eri tyyppisissä työtehtävissä vanhusten kotisairaanhoidosta, opiskelijaterveydenhuoltoon ja varusmiestarkastuksista päihde- ja mielenterveyskuntoukseen. 

– On ollut rikkaus tehdä niin monenlaista, mutta mielenterveys- ja päihdetyö on kuitenkin se mun juttu. Tämä työ on mielenkiintoista ja monipuolista, sillä ihmismieli on niin mielenkiintoinen. 

Myös työn haasteellisuus motivoi. Ongelmatilanteiden ratkominen ja selvittely vaatii omanlaistaan osaamista. 

– On hienoa nähdä onnistumisia, mutta toki myös epäonnistumisen tunteet tulevat välillä tutuksi. Yksikään päivä ei ole samanlainen. 

Nyky-yhteiskunnan kovuus heijastuu mielenterveyteen

Leena liittää päihde- ja mielenterveystyöhön myös yhteiskunnallisen ulottuvuuden. 

– Ihmisistä vedetään nyky-yhteiskunnassa kaikki mehut ja tässä työssä autetaan heitä takaisin pinnalle. Onneksi mielenterveyden haasteet tai päihdeongelmat eivät ole enää samanlainen tabu kuin joskus aiemmin. Ne voivat kohdata ketä tahansa meistä. 

Itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistaminen sekä hyväksytyksi tulemisen tunteen vahvistaminen on työntekijän roolissa tärkeää

– Toipumisen polku voi alkaa, kun ihminen hyväksyy itsensä sekä oman tilanteensa ja sairautensa. Se miten voin antaa tukea ja auttaa pääsemään takaisin raiteilleen tekee työstä merkityksellistä. Tykkään ihmisten kanssa toimimisesta ja keskusteluista asiakkaiden kanssa. On hienoa nähdä, kun ihmisen elämässä jokin asia menee eteenpäin. 

Karavaanarielämää, dekkareita ja musiikkia työn vastapainona

Vapaa-ajallaan Leena nauttii karavaanarielämästä ja luonnossa liikkumisesta. 

– Liikun retkeilyautolla Lapissa, Norjassa ja ympäri Suomea. Sillä pääsen lähelle luontoa, josta saa paljon voimaa. Toinen voimaa antava asia minulle on musiikki. Soitan pianoa ja olen laulanut kuorossa. Lisäksi liikun päivittäin koirani kanssa ja luen paljon dekkareita – mitä karmeampi tarina, sen parempi!

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.