Mukana messuilla

Tänä keväänä Metsomäen Kodeilla on messuiltu ahkerasti. Osallistuimme näytteilleasettajina niin Sosiaalialan asiantuntijapäiville, Aikuissosiaalityön päiville kuin Päihdekuntoutuspäivillekin.  Lisäksi osallistuimme etänä  naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäiville. Kullakin reissulla eri työntekijät eri yksiköistämme olivat mukana kertomassa palveluistamme, yksiköidemme sisällä ja välillä toteutuvasta moniportaisesta kuntoutumisen polusta sekä niistä mahdollisuuksista, joita oikea-aikaisilla ja asiakkaan tarpeiden mukaisilla palveluilla voidaan saavuttaa.

Tätä asiakaslähtöistä työotetta kehitämme myös omissa sisäisissä koulutuksissamme, joita pidämme yksiköittäin neljä iltapäivää ja kaikkien yksiköiden voimin toiset neljä iltapäivää vuodessa. Tänä vuonna pohdimme niissä erityisesti myös valmentavaa johtajuutta ja työntekijöiden itseohjautuvuutta. Lisäksi säännöllisissä työnohjauksissa päästään purkamaan hankalia asiakaskeissejä ja työn tekemisen tapoja.

Myös messuilta saatu koulutusanti on tärkeää oman ammattitaidon ylläpitämistä. Uudet työskentelyorientaatiot, muutokset lainsäädännössä ja palvelujärjestelmän rakenteessa sekä uusi tutkimustieto tuo omaan työhön aina vähän uutta näkökulmaa, samoin kuin tietysti keskustelut muiden, eri organisaatioissa toimivien ammattilaisten kanssa. Messujen jälkeen työntekijät jakavat näitä uusia näkökulmia sitten muun työyhteisön kanssa, jotta yksikkö kokonaisuutenakin pysyisi kärryillä alan uusista tuulista.

Saimme messuilla monia hyviä kohtaamisia ja monia hyviä uusia ajatuksia ja kokemuksia. Ehkä jokunen asiakaskin näiden kohtaamisten jälkeen löysi itselleen mielekkään asumisyksikön. Katsotaan mihin suuntaamme syksyllä!

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.