Päihdy elämästä -päihdeohjelma osana Metsomäen Kotien kuntoutusta

Päihdy elämästä -päihdeohjelma on 12 viikon ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi, johon voi osallistua kuntoutusjaksolla Metsomäen Kotien yksiköissä tai kotoa käsin. Ryhmämuotoinen päihdeohjelma tukee yksiköissä toteutettavaa päihdekuntouttamista ja on kuntoutujalle vapaaehtoinen tukimuoto. Tarvittaessa päihdeohjelmaan voi osallistua maksusitoumuksella oman kunnan päihdehoitajan kautta, vaikka ei olisi yksikössä kuntoutumassa. Päihdeohjelman aiheita ovat mm. riippuvuussairauden tunnistaminen ja tarkasteleminen, omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen sekä työkalut hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Ryhmän ohjaajina toimivat Metsomäen Kodit päihde- ja mielenterveyden ammattilaiset eri yksiköistämme. Nyt keväällä 2023 ovat uusina ohjaajina aloittaneet toimintaterapeutti sekä AVEKKI-turvallisuuskoulutuksen ohjaaja.

Toimintaterapeutin ohjauksessa tarkastellaan tavoitteita suhteessa omiin ja muiden asettamiin odotuksiin. AVEKKI-kouluttajan kanssa puolestaan teemana ovat omien tunteiden ja vireystilan tunnistaminen, säätely ja vaikutus sosiaalisiin tilanteisiin sekä arjen hallintaan. Päihdy elämästä -ohjelma antaa eväitä oman elämäntarinan suunnanmuutokseen.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.