Palautekysely esihenkilöistä

Metsomäen Kotien yksiköihin (Metsoranta, Metsomäki ja Vehkoonranta) lähti palautekysely koskien yksiköiden johtamista. Työntekijöille lähetettiin kysely, jossa heillä on mahdollisuus antaa palautetta johtamisesta mm. tiedottamisesta, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta viedä erilaisia ideoita eteenpäin. Nyt kysely koskee vain yksiköiden johtajia, myöhemmin keväällä lähtee kysely koskien vastaavia ohjaajia (lähiesihenkilöitä).

Kyselyjen avulla organisaatio saa arvokasta tietoa johtamisen kehittämiseksi ja tekee näkyväksi sen erilaisia puolia. Metsomäen Kodit haluaa kannustaa työntekijöitä antamaan palautetta myös monella muullakin tavoin: suoraan esimiehille, toimitusjohtajalle, yhteisissä keskusteluissa vaikkapa koulutuspäivissä jne. Palautekysely on siis vain yksi tapa ja kanava saada johtamisesta tietoa. Tarkoituksena on kehittää yksiköiden toimintaa niin, että johtaminen tukee työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla. Metsomäen Kodit on valinnut johtamisen arvoiksi ja orientaatioksi valmentavan johtajuuden.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.