Auringonlasku mökillä

Toiminnan kehittämiseen tarvitaan myös asiakaspalautetta

Metsomän Kodit toteutti helmi-maaliskuussa 2020 asiakaspalautekyselyn, jolla haluttiin selvittää erityisesti tilaajatahon sekä muiden sidosryhmien kokemuksia ja mielikuvia toiminnastamme. Tämän kyselyn piirissä eivät olleet asukkaat ja heidän läheisensä, vaan heille on oma kyselynsä. 

Kysely toteutettiin tässä muodossa nyt ensimmäistä kertaa. Saimme sidosryhmiltämme 17 vastausta, joista 11 koski Metsomäen Palvelukotia, 5 Vehkoon Asuntoja ja yksi Villa Soilua. Vastaajien joukossa oli muun muassa sosiaalityöntekijöitä, psykiatrisia sairaanhoitajia, palveluvastaavia/ohjaajia, edunvalvojia sekä oppilaitosten edustajia.

Kyselyn teemoina olivat: 

1) toiminnan laatu, monipuolisuus ja kehittäminen

2) asukkaan yksilöllinen kohtaaminen ja kuntoutumistavoitteiden saavuttaminen

3) henkilöstön ammattitaito, motivaatio ja yhteistyö eri tahojen kanssa

4) tilat ja palveluvalikoima

5) viestintä

Miten pärjäsimme?

Kysyimme vastaajilta kuinka monta tähteä viidestä he antaisivat meille kokonaisuudessaan. Yleisarvosanaksi saimme 3,7 tähteä. Pääpiirteissään saamamme palaute oli kannustavaa ja kiittävääkin. Toki saimme myös kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia. Olemme käsitelleet palautteen henkilöstön kesken ja tarttuneet kehityskohtiin. 

Kiitosta saimme ammattitaitoisesta henkilöstöstä, yhteistyön aktiivisuudesta, kuntoutumiseen paneutumisesta ja oikean suuntaisista kehittämisaskeleista. 

Eräs vastaaja kirjoitti näin:

“Asiakkailta on tullut hyvää palautetta, ovat viihtyneet. Työntekijän näkökulmasta katsottuna kuntoutumiseen on paneuduttu. Sinne on turvallista laittaa asiakas.”

Viestinnästä saimme myös hyvää palautetta. Uutiskirjeemme koettiin hyödylliseksi ja internetsivuilta löytyy tärkeimmät tarvittavat tiedot. Haluamme jatkossakin kertoa toiminnastamme aktiivisesti, monipuolisesti ja läpinäkyvästi ja kehittää viestintää eri asiakas- ja sidosryhmien tarpeisiin. 

Kyselyssä saamamme palaute on meille erittäin arvokasta ja se myös aidosti ohjaa työmme suuntaa. Suuri kiitos siis kaikille palautetta antaneille! Toivomme, että seuraavalla kierroksella ensi vuonna saamme vieläkin runsaamman vastausmäärän. Toivomme myös, että annat palautetta aina, kun koet sen tarpeelliseksi, ei vain kyselyn puitteissa. 

Yhteistyöstä kiittäen,

Piia Virtanen, toimitusjohtaja 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.