Toimintakyvyn arviointi – askel kohti omannäköistä elämää

Tuntuuko arki sinusta haastavalta? Vaikuttaako sinusta siltä, että kaikki muut selviytyvät arjestaan paljon pienemmin ponnistuksin kuin sinä?  

Sinun on ehkä vaikea saada asioita aikaan ja pysyä tehtäviesi tasalla. Aloittaminen voi tuntua ihan liian työläältä tai sinun on vaikea tehdä edes ne mielenkiintoiset tehtävät valmiiksi asti. Ehkä mikään ei enää tunnu kovin kiinnostavalta. Sinulla voi olla motivaatio hukassa ja jokapäiväinen elämä saattaa tuntua hallitsemattomalta sekasotkulta. 

On monia syitä, minkä takia ihan tavallinen arki kotona, opinnoissa, työelämässä tai vapaa-ajalla voi tuntua vaikealta. Mieleesi kenties hiipii epäilyksiä, etteivät omat taitosi ja jaksamisesi riitäkään, et pärjää kuten toivoisit ja mielekäs, omannäköinen elämä tuntuu jäävän haaveeksi. Sinulla on kenties jo asiakkuus mielenterveys- tai päihdepalveluihin, mutta et tunnu saavan oikeanlaista apua. 

Mitäs nyt? 

Usein isotkin haasteet voivat olla hyvin pienestä kiinni ja syy saattaa piillä ihan jossain muualla, kuin odottaisit. Omia tulkintojasi tilanteesta saattavat olla esimerkiksi: en osaa, en pysty, olen laiska. Samalla on helppo ajatella, ettei hyviä ominaisuuksia, kykyjä ja voimavaroja löydy sinulta lainkaan. Todennäköisesti mikään noista väittämistä ei kuitenkaan ole ihan totta. Tämän vuoksi olemmekin Metsomäessä kehittäneet kattavan arviointipaketin sinun auttamiseksesi. Toimintakyvyn arviointi on prosessi, jonka aikana yhdessä kartoitamme toimintaasi arjessa, toiveitasi, voimavarojasi ja vahvuuksiasi. Selvitämme, mitä tasapainoinen ja mielekäs elämä tarkoittaa juuri sinulle ja mitä haasteita polkusi varrella on. Yhteistyössä toimintaterapeutin, ohjaajien ja muun henkilökunnan kanssa selvitetään, mistä haasteesi kumpuavat, jolloin on mahdollista lähteä etsimään vahvuuksiisi pohjautuvia ratkaisuja, jotka toimisivat juuri sinulle. Mielenkiinnon kohteidesi, vahvuuksiesi ja haasteidesi selkeyttäminen helpottaa sinulle mielekkäiden tavoitteiden asettamista ja niihin pääsemistä. 

sdr

Arvioinnissa voidaan selvittää esimerkiksi: 

– Ajankäytön haasteitasi (vuorokausi- ja päivärytmi, aikatauluissa pysyminen, ohi ajelehtivat päivät, joina ei saa mitään aikaan) 

– Kykyäsi suunnitella ja toteuttaa sinulle tärkeitä asioita: Mikä sinua motivoi, miten pääsisit tehtävissäsi alkuun ja miten saisit ne suoritettua ajallaan loppuun. 

– Sosiaalisia suhteitasi, sosiaalisia taitojasi ja sinulle tärkeitä rooleja esimerkiksi perheenjäsenenä, ystävänä, työkaverina, vertaisena jne. 

– Mahdollisuuksiasi osallistua sinua kiinnostaviin tehtäviin ja tapahtumiin, opintoihin, työelämään…  

…ja paljon muuta.  

Arviointijakson jälkeen sinulla on mahdollisuus ymmärtää itseäsi paremmin ja haasteisiisi voidaan alkaa etsiä sellaisia ratkaisuja, joilla arjestasi saadaan helpompaa ja hallittavampaa. Näin sinulle jää enemmän voimavaroja suuntautua kohti valoisampaa, omannäköistäsi elämää. 

 

 

 

 

 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.