Toimintakyvyn vahvuudet ja rajat löytyvät yhteistyöllä asumisjakson aikana

Kunnissa mahdollisuudet mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn arviointiin ovat rajalliset. Asiakasta nähdään lyhyissä tapaamisissa ja kotikäynneillä, mutta asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueet eivät välttämättä tule näissä ilmi. Mihin asiakas todella pystyy ja mitkä ovat hänen vahvuuksiaan? Mihin hän tarvitsee erityistä tukea?

Metsomäen Kodeilla tähän tarpeeseen on haluttu vastata uudenlaisella palvelumallilla, jossa mielenterveysasiakas tulee 1–2 kk:n asumisjaksolle toimintakyvyn arviointia varten. Toimintakyvyn arviointi keskittyy arjen hallintaan ja vahvuuksien tunnistamiseen.

– Jakson aikana voimme havainnoida asiakkaan toimintaa laaja-alaisesti usean viikon ajan.  Myös keskustellen saamme arvokasta ja realistista tietoa hänen toimintakyvystään, toimintaterapeutti ja lähihoitaja Minna Rautiainen Metsomäen Kodeilta kertoo.

Tavoitteena itsenäinen asuminen tai paluu työelämään

Asiakkaan tilanteet ja siten myös tavoitteet ovat aina yksilöllisiä. Hänellä voi olla esimerkiksi tavoitteena paluu työelämään, jolloin toimintakyvyn arvioinnissa ja vahvistamisessa keskitytään erityisesti siihen vaikuttaviin asioihin. Toisella asiakkaalla motivaatiota voi lisätä esimerkiksi se, että löydetään keinoja ja etenkin vahvuuksia, joiden avulla itsenäinen asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään.

– Jos asiakas on ollut aiemmin säännöllisessä palkkatyössä, ja hän kykenee oikeanlaisen tuen avulla palaamaan siihen, on se hänelle erittäin merkittävä asia. Silloin voidaan kyllä puhua jo yhteiskunnallisestakin vaikuttavuudesta.

Arviointijakson perustana toimii asiakkaan itsensä, mahdollisesti hänen läheisensä sekä kunnan työntekijän yhteistyönä laadittu henkilökohtainen suunnitelma.

– Asiakkaan oma motivaatio tarvitaan ja tavoitteiden pitäisi olla pääpiirteissään jo mietittynä omassa kunnassa. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma tulisi myös olla tehtynä.

Seurantajakson jälkeen asiakkaan realistinen tilanne tunnetaan tarkasti ja voidaan suunnitella tarpeenmukaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Mitä toimintakyvyllä tarkoitetaan?

Toimintakykyä voidaan jaotella erilaisiin tasoihin, joita ovat: fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja kognitiivinen.

– Tämän vuoksi näemme että moniammatillinen yhteistyö lähi- ja sairaanhoitajien sekä toiminta- ja psykoterapeutin kanssa on arvioinnissa erittäin tärkeää. Myös asiakkaan kotikunnan henkilöiden sekä oman lähiverkoston kanssa tehdään yhteistyötä koko arviointijakson ajan.

Rautiainen on huomannut työssään, että yksi kuukausi on vähän liian lyhyt aika toimintakyvyn monipuoliseen havainnointiin.

– Kaksi kuukautta on mielestämme jo hyvä jakso. Siinä ehditään elää yhdessä arkea ja monentyyppisiä tilanteita. Ajattelemme, että ihannetapauksessa asiakas asuisi osan ajasta Metsomäessä yhteisöllisessä asumismuodossa, osan ajasta tukiasunnossa itsenäisemmässä ympäristössä joko Metsomäessä tai Metsorannassa.

Näin toimintakyvyn arviointiprosessi etenee Metsomäen Kodeilla:

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Metsomäen Kodit Jouni
Raipela, yksikönjohtaja
Puh: 044 780 1979 (ark. klo 8-16)
jouni.raipela@kuntoutumaan.fi

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.