Metsomäen Kodeilla hyödynnetään toipumisorientaation oppeja

Toipumisorientaatio tarkoittaa mielenterveyden hoidon suuntausta, jossa tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien omia voimavaroja, merkityksellisyyden tunnetta ja toiveikkuutta. Metsomäen Kodeilla kehitetään ja otetaan käyttöön toipumisorientaation mukaista lähestymistapaa kaikkiin asiakaslähtöisiin kohtaamisiin.

Rikasta elämää sairaudesta huolimatta

Toipumisorientaatiossa ajatellaan, että ihmisellä tulee olla mahdollisuus elää täyttä elämää ajoittain oireilevasta sairaudesta huolimatta. Tavoitteena ei ole poistaa lääkitystä tai toimivia hoitomuotoja, vaan lisätä kuntoutujan osallisuutta ja hyvinvointia. Ammattilainen on kuntoutujan rinnalla kulkija ja ohjaaja, joka kuuntelee tarkoin korvin, auttaa merkityksellisten asioiden löytymisessä.

– Toipumisorientaation mukainen hoito ei tähtää kliiniseen paranemiseen, vaan siinä opetellaan elämään täyttä elämää sairaudesta huolimatta. Se on kuntoutujalle kehitysprosessi, jossa hän kasvaa ja kehittyy oman itsensä asiantuntijaksi. Prosessin myötä kuntoutujan kokemus omasta ihmisarvosta lisääntyy ja sairauden tuoma ”leima” hälvenee, kertoo Metsomäen Kotien psykoterapeutti Jouni Raipela.

Tärkeintä löytää omat voimavarat

Toipumisorientaatiossa kuntoutuja otetaan mukaan hänen hoitoaan ja arkeaan koskeviin päätöksiin entistä vahvemmin. Ammattilaisten asettamien tavoitteiden sijaan etusijalle nostetaan enemmän kuntoutujan omat haaveet ja päämäärät. Periaatteena on ihmisten kohtaaminen ilman että ammattilaisen rooli korostuu. Ohjaajan tärkeimmäksi tehtäväksi tulee kuunnella kuntoutujaa tarkalla korvalla, auttaa voimaantumaan ja ottamaan elämän ohjia omiin käsiinsä.

– Ajattelen, että elämän merkityksellisyys löytyy ihan arjen valinnoista; mitä haluan touhuta, mitä syödä ja kenen kanssa olla. Haluamme olla muuttamassa hoitokulttuuria passivoivasta hoivasta kuntoutujia osallistavaan ja aktivoivaan suuntaan.

–  Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että ihminen voi elää itsensä näköistä, arvojensa mukaista, merkityksellistä elämää.  Kroonisesti sairaskin voi päättää elääkö ensisijaisesti sairautta vai terveyttä.

 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.