TUETAR®-vaikuttavuusmittari tuen tarpeen arviointiin julkaistu

Hoito- ja kuntoutustyön tuloksellisuuden tulisi kiinnostaa monia tahoja. Tärkeintä eteneminen on tietenkin kuntoutujalle itselleen ja hänen läheisilleen, mutta myös palvelun tilaajalle eli esimerkiksi kunnan sosiaalitoimelle. Multialla mielenterveys- ja päihdekuntoutumispalveluja tarjoavan Vehkoonranta Oy:n kehittämä uudenlainen digitaalinen työkalu, vaikuttavuusmittari TUETAR® paitsi motivoi kuntoutujaa näyttämällä edistymisen konkreettisesti myös osoittaa palvelun tilaajalle, että palvelun tuottaja tekee oikeita asioita eikä käytetty raha valu hukkaan.

TUETAR® on digitaalinen työkalu, jonka avulla esimerkiksi päihde- tai mielenterveyskuntoutuja ja kuntoutustyöntekijä voivat yhdessä mitata eri elämän osa-alueiden kehittymistä. TUETAR® poikkeaa muista kuntoutuksen tuloksellisuutta mittavista työkaluista, sillä sitä käyttävät asiakas ja kuntoutustyöntekijä yhtä aikaa. Näin kuntoutujan itsearviointi ja ammattilaisen näkemys eri elämänalueiden tilanteesta yhdistyvät ja niitä voidaan verrata. Se auttaa molempia osapuolia tavoitteiden asettamisessa ja fokusoinnissa.

─ Aiemmin asiakkaan kuntoutumisen edistymiseen ei ole ollut tarjolla kovin hyviä työkaluja. Erilaisia paperilomakkeita ja exceleitä kyllä, mutta niihin arvion on tehnyt vain ammattilainen, asiakkaan oma näkemys on jäänyt pois, Vehkoonranta Oy:n toimitusjohtaja Piia Virtanen kertoo.

TUETAR® on mobiilikäytettävä ja tietoturvallinen järjestelmä, jonka teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Agileo Oy.

Hyödyt myös palvelun tilaajalle

TUETAR®-vaikuttavuusmittari voidaan räätälöidä erityyppisten hoito- ja kuntoutussuhteiden tarpeisiin mm. päihde- ja mielenterveystyöhön, lastensuojeluun ja ikäihmisten kotihoitoon. Sitä voivat käyttää palveluntarjoajat, kuten kuntoutuspalvelua tarjoavat yritykset, mutta se voidaan ottaa käyttöön myös tilaajapuolella, jolloin esimerkiksi sosiaalitoimi voi seurata asiakkaidensa tuen tarvetta ja arvioida asiakkaan kanssa mikä kuntoutusyksikkö on hänelle sopivin.

Pienet sotetoimijat menestyvät yhteistyöllä

Vaikka sotealalla on kuohunut viime aikoina syystä, tapahtuu alalla myös paljon myönteistä kehitystä. Vehkoonranta Oy:n ja sen yhteistyöyrityksen Metsomäen Kodit Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Virtanen haluaa painottaa, että kaikki alalla eivät toimi samalla tavalla kuin julkisuudessa esillä olleet yritykset.

─ Alalla on paljon toimijoita, joille laatu ja jatkuva kehittyminen ovat toiminnan lähtökohta mahdollisimman suuren voittoprosentin sijaan. Kaikki osakeyhtiöt eivät tähtää maksimaaliseen osingonjakoon vaan tavoitteena on myös palvelujen ja laadun kehittäminen, Virtanen sanoo.

Metsomäen Kodit ja Vehkoonranta ovat pienehköjä yrityksiä, mutta yhteistyöllä ja verkottumalla ne voivat kasvattaa merkitystään. Multialla ja Mänttä-Vilppulassa toimivat yksiköt tiivistivät yhteistyötään vuoden 2018 kesällä solmitussa sopimuksessa. Yritysten yhteisenä tavoitteena on tulla Metsomäen Kodit -brändin alla Pirkanmaan ja Keski-Suomen laadukkaimmiksi asumisyksiköiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yritykset haluavat kasvattaa toimintaansa sekä kehittää uudenlaista, etenevää kuntoutumisen polkua asiakkailleen.

─ Yhteistyöllä saamme kaivattuja lisäharteita kehittämiseen. Pienten toimijoiden pitää erottua massasta laadulla ja fiksuilla palveluilla. Siksi olemme jo pitkään kehittäneet TUETAR®-vaikuttavuusmittaria ja ottaneet käyttöön myös turvateknologiaa asiakkaidemme elämänlaadun parantamiseksi. Olemme kehittäneet myös tukiasumiseen portaittaista mallia sekä Päihdy Elämästä -kuntoutusohjelman yksiköidemme asukkaille, Virtanen kertoo.

Lisätiedot:
Vehkoonranta Oy / Metsomäen Kodit Oy
Piia Virtanen, toimitusjohtaja
Puh: 040 754 5401
piia.virtanen@vehkoo.fi

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.