Turvallista itsenäistä asumista mielenterveys- tai päihdekuntoutujalle

Metsorannan asumisyksikkö Keuruulla tarjoaa moniammatillista kuntouttavaa palveluasumista ja tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Erityisesti palveluasumisen kysyntä on kasvanut viime aikoina, jonka vuoksi tukiasuntoja on päätetty muuttaa palveluasumiseen. Metsorannassa on nyt yhteensä 20 palveluasuntoa, joissa yhdistyy ihanteellisella tavalla itsenäisen asumisen rauha, tarvittava tuki sekä yhteisöllisyys. Avin lupa lisäpaikkoihin astuu voimaan syyskuun alussa.

– 12 h palveluasuminen sopii mielenterveys- tai päihdekuntoutujalle, jonka kunto on sellainen, että hän pärjää yöt yksin asunnossaan. Asukkaat kokevat tämän asumismuodon turvalliseksi, kun tuki on päivittäin saatavilla. Aina on joku paikalla ja tukena päivittäisissä toiminnoissa, vastaava sairaanhoitaja Leena Sillanpää Metsomäen Kodeilta kertoo. 

Monelle oma rauha on tärkeää ja esimerkiksi aamiainen halutaan syödä omaan tahtiin omassa kodissa. Metsorannassa on kuitenkin huomattu, että yhteisöllisyyttäkin kaivataan.

– Yhdessä valmistettu ja nautittu lounas on tärkeä päivärutiini, joka tuo asukkaita yhteen. Samoin ryhmät ja talokokoukset. Olen huomannut, että yhteisöllisyys ja vastuunkanto muista asukkaista on vain kasvanut asukkaiden keskuudessa. On ollut kiva huomata, miten toisista huolehditaan, Sillanpää sanoo. 

Rauha ja hyvä ilmapiiri

Metsorannan luonnonläheinen sijainti ja yksityisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistelmä on osoittautunut mieluisaksi.

– ​​Asukkaat sanovat, että täällä on hyvä olla, kun saa olla rauhassa, mutta saa olla myös yhdessä. Luonto monine virkistysmahdollisuuksineen on lähellä. On kodinomaisuutta, joka syntyy esimerkiksi ahkeran leivonnan ja ruoanlaiton myötä. Myös kaikki yhteinen askarointi esimerkiksi polttopuiden teossa vahvistaa yhteisöä. 

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin, tuoda esiin kehitysideoita ja tehdä ehdotuksia. Tämä vahvistaa hyvinvointia ja tuo elämään mielekkyyttä. 

– Tänä kesänä teimme asukkaiden toiveesta esimerkiksi kasvihuoneen, jonne on istutettu paprikoita ja muita vihanneksia. Olemme hankkineet myös veneen ja katiskan kalastuksen ystäville.

– Voin aidosti sanoa, että Metsorannassa asukkailla on hyvä olla ja myös työntekijät viihtyvät. Hyvä olo heijastuu molemmin puolin. On tärkeää, että ristiriita- ja ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan avoimesti ja nopeasti. Siten yhteishenki pysyy hyvänä.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.