Uusia lupia ja palveluntuottajasopimuksia

Vehkoon Asunnot

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vehkoonranta Oy:lle luvan yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen. Tuotettavat luvanvaraiset palvelut ovat:

Aluehallintovirasto on myös uusinut Vehkoon Asuntojen ilmoituksenvaraiset palvelut seuraavasti:

Metsomäen Palvelukoti
Metsomäen Palvelukoti on valittu tuottajaksi mielenterveyskuntoutujien palveluasumiseen Akaan kaupungille.

Villa Soilu
Villa Soilu on valittu tuottajaksi mielenterveyskuntoutujien tehostettuun palveluasumiseen Tampereen kaupungille.

 

 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.