Vaikutusmahdollisuudet lisäävät työtyytyväisyyttä ja sitoutumista

Elävä ja ajanmukainen strategia ei ole mapillinen paperia johtajan pöytälaatikossa. Se on yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin pohjautuvaa arjen toimintaa, johon kaikki yrityksessä työskentelevät voivat sitoutua. Metsomäen Kodit kehittää toimintaansa jatkuvasti ja monella rintamalla. Myös strategiaa lähdetään nyt viimeistelemään yhdessä henkilöstön kanssa. 

– Se on elinehto muuttuvassa maailmassa, Metsomäen Kotien toimitusjohtaja Piia Virtanen sanoo. Nyt kun olemme vakiinnuttaneet kolmen yksikkömme toiminnan, on hyvä hetki pysähtyä hetkeksi ja katsoa eteenpäin koko henkilöstön voimin. Soteuudistus edellyttää meiltä vahvaa omaa tekemistä sekä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön varmistamista. 

Syväsukellus arvoihin

Metsomäen Kotien johtoryhmä on työskennellyt tiiviisti koko viime kevään ajan tavoitteita, linjauksia ja ratkaisuja terävöittäen. Toimintatapoja johtamisesta arjen käytäntöihin on yhtenäistetty. Nyt on yhteisen työskentelyn aika. 

– Lähdemme syksyn aikana koko henkilöstön voimin keskustelemaan esimerkiksi yhteisistä arvoista, joihin jokainen meistä haluaa työssään sitoutua ja mitä se itse kunkin käytännön arjessa tarkoittaa. Yhteinen työ ei tarkoita valmiiksi päätettyjen asioiden jalkauttamista vaan aidosti yhteistä päätöksentekoa.

Metsomäen Kotien yhteisen strategiatyöskentelyn aiheita esim.

Toimenkuvat tarkennettiin keskustellen

Omaa työhön vaikuttaminen lisää tutkitusti työtyytyväisyyttä. Siksi eri henkilöstöryhmien tehtävänkuvien tarkentaminen ja yhtenäistäminen on ollut yksi keskeinen yhdessä työstettävä asia. Ohjaajat, sairaanhoitajat ja omaohjaajat muokkasivat jo kevään aikana toimenkuviaan annettujen runkojen ympärille yhdessä keskustellen.

– Toimenkuviin tuli paljon hyviä ehdotuksia, jotka otettiin käyttöön. Kun henkilöstössä on sekä kokeneita konkareita että uusia tulokkaita, keskustelu on laaja-alaista ja kysymykset herätteleviä.  

Jatkuvaa oppimista tuetaan yhteisillä koulutuspäivillä

Yksi keskeinen arvo Metsomäen Kodeilla on jatkuva oppiminen. Tämä näkyy muun muassa siten, että henkilöstön ammattiosaamisen kehittämistä halutaan tukea kaikin mahdollisin keinoin. 

– Olemme päättäneet jatkaa yhteisiä koulutuspäiviä, joita olemme järjestäneet 8–9 kertaa vuodessa. Se on tämän kokoiselle yritykselle iso investointi, mutta näemme sen arvon ja hyödyn pitkällä tähtäimellä. Aina kun tullaan yhteen oppimaan ja keskustelemaan, ymmärrys kasvaa ja kehittyy.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.