Auringonlasku mökillä

Vehkoon Asunnot Multialla tarjoaa nyt myös opioidikorvaushoitoa

Vehkoon Asunnot  Multialla on saanut Länsi-Suomen Aluehallintovirastolta luvan (LSSAVI/5798/2020) tarjota opioidiriippuvaisten korvaushoitoa. Lupa on myönnetty toistaiseksi. Vehkoon Asunnot on tietomme mukaan Keski-Suomen alueella ainoita asumispalveluyksikköjä, jotka tarjoavat korvaushoitoa.

Näimme olemassa olevan tarpeen korvaushoidon toteuttamiseen päihteettömässä ja turvallisessa ympäristössä, sillä korvaushoito ei  joskus onnistu itsenäisesti esimerkiksi mielenterveyden haasteiden vuoksi, Ritva Peräaho kertoo.

Kun asukas saapuu Vehkoon Asunnoille, hänellä täytyy olla omalta paikkakunnaltaan maksusitoumus korvaushoitoon. Viikon kotihoitoannokset haetaan Keuruun terveysasemalta ja ne jaetaan päivittäin valvotusti.

Asiakkaat ovat kokeneet tuetun korvaushoidon erittäin myönteisesti. Lääkitys pysyy säännöllisenä ja samalla harjoitellaan säännöllistä arkea muutenkin. Tämä tukee asiakkaan siirtymistä itsenäiseen elämään. 

Asukkaat ovat kertoneet, että korvaushoito on pelastanut elämän, kun ei tarvitse lähteä käyttämään huumeita ja miettiä koko ajan miten käyttö rahoitetaan. Tulevaisuutta voi suunnitella ihan eri tavalla, kun elämä ei pyöri enää huumeiden ympärillä.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.