Vehkoonrantaan haetaan sairaanhoitajaa tai sosionomia vakituiseen työsuhteeseen

Etsimme työryhmäämme sairaanhoitajaa tai sosionomia (tai alan opiskelijaa, joka suorittanut vähintään 140 op) vakituiseen työsuhteeseen kohtaamaan erilaisia ihmisiä!

Vehkoonranta Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava yritys, jonka omistajat työskentelevät yrityksessä osana työryhmää. Noudattamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Vehkoonran-ta tarjoaa päihdekuntoutusta ja asumispalveluita sekä toimintaterapiaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä muille erityisryhmille.

Asumispalveluyksikössämme Multialla on 25 asukaspaikkaa. Toimintamme kulmakivinä ovat yhteisöllisyys ja päihteettömyys. Kaikki yhteisön jäsenet – niin asukkaat kuin työntekijät, osallistuvat yhteisön toimintaan. Yh-teisössä harjoitellaan jokapäiväisiä arjen taitoja, erilaisuuden hyväksymistä ja vastuunkantamista itsestä sekä muista yhteisön jäsenistä.

Työryhmämme jäsenenä saanet seuraavanlaisia etuja:

”Vehkoossa aidosti kuullaan ja arvostetaan työntekijää sekä annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa oman työnsä tekemiseen. Yhteisöllinen ja ratkaisukeskeinen tapa toimia näkyy ja tuntuu myös suhteessa työntekijään.”
-Satu Manier, sairaanhoitaja, 20 vuoden kokemuksella-

Päästäksesi osaksi työryhmäämme edellytämme sinulta seuraavia asioita:

Työryhmässämme on siis paikka avoinna sairaanhoitajalle ja/tai sosionomille vakituiseen työ-suhteeseen. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Piia Virtanen puh.  040 754 5401, etunimi.sukunimi@kuntoutumaan.fi, ja hakemuksen voit lähettää hänen sähköpostiinsa tai lomakkeella.

Metsomäen Kodit Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava yritys, jonka omistajat työskentelevät yrityksessä osana työryhmää. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. 

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.