Palveluvalikoima Vehkoonranta

25 asukaspaikkaa

KELA:n hyväksymä päihdelaitoskuntoutus

Opioidiriippuvaisten korvaushoito 

Tukiasuntoharjoittelu

Tukiasuminen

Intervalliasuminen

Päiväkäynnit

Puhelintuki

Päihdy elämästä- ryhmä

Toimintaterapiapalvelut

Jalkahoitaja

GreenCare-menetelmä

Virkistystoiminta

Neuropsykiatrinen valmennus

TUETAR®

Yksikön viranomaishyväksynnät

Julkiset asiakirjat

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.