Auringonlasku mökillä

Metsomäen Kodit Oy ja Vehkoonranta Oy tarjoavat toiminnallista palveluasumista, tukiasuntoja sekä kuntoutumisjaksoja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille erityisryhmille. Toimimme Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa luonnon ympäröimänä – silti lähellä palveluja. Olemme suomalainen ja yksityinen toimija, jossa yhdistyy pitkä kokemus sekä laadukkaaksi tunnustettu toiminta. Omistajista valtaosa myös työskentelee yrityksissä, joten yrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen pysyvät lähellä arkea. Toimimme yhdessä Metsomäen Kodit -sateenvarjon alla, kasvaen ja toimintaa aktiivisesti kehittäen.

Metsomäen Kodit Oy:llä on kaksi asumispalveluyksikköä: Metsomäen Palvelukoti Mäntässä ja Villa Soilu Vilppulassa. Vehkoonranta Oy:llä on Vehkoon Asunnot -asumispalveluyksikkö Multialla.

Yksikkömme ovat profiloituneet seuraavasti:

Visionamme on olla Pirkanmaan ja Keski-Suomen laadukkain ja monipuolisimmat palvelut tarjoava mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluja tarjoava toimija. Panostamme palvelujemme kehittämiseen systemaattisesti.

Vehkoonranta Oy:n yksikössä Vehkoon Asunnot on sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmään asumispalvelun ja tukiasumisen osalta.

Myös muut yhtiön asumispalveluyksiköt tullaan sertifioimaan lähivuosina. Metsomäen Kodit Oy on suomalaisen työn liiton jäsen.

Toiminnan juuret ylettyvät vuoteen 1989, jolloin Vilppulan Soilu aloitti toimintansa. Metsomäen Kodit Oy perustettiin vuonna 2018, jolloin kolme vahvaa ja perinteikästä toimijaa, Metsomäen Palvelukoti, Villa Soilu ja Vehkoon Asunnot yhdistivät voimansa. Metsomäen Palvelukoti ja Villa Soilu muodostavat Metsomäen Kodit Oy:n. Vehkoon Asunnot (Vehkoonranta Oy) tuli mukaan yhteistyöyritykseksi.

Viranomaishyväksynnät

Villa Soilu: Avin toimilupa tehostettuun ympärivuorokautiseen asumispalveluyksikköön, lupa kattaa kehitysvammaiset ja mielenterveysasiakkaat.

Metsomäen Palvelukoti: Avin ilmoitusmenettelyllä palveluasuminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Vehkoon Asunnot: Avin toimilupa päihdekuntoutujien ympärivuorokautiseen laitoshoitoon sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettuun palveluasumiseen.  Avin ilmoitusmenettelyllä palveluasuminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Avin lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Lupa kattaa
kotisairaanhoidon, terapeuttisen toiminnan ja laboratorionäytteiden oton.

Toimintaperiaatteet

Toimintamme kulmakiviä ovat yhteisöllisyys, vastuullisuuteen kasvaminen, aktiivisuus ja arjen hallinta. Haluamme vahvistaa ihmisen omia voimavaroja ja auttaa näkemään positiivisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Luonto on vahvasti läsnä toiminnassamme. Se antaa voimia ja rauhoittaa. Toimimme kaikissa asumisyksiköissämme Green Care -periaatteiden mukaisesti.